Diensten

Mijn interesse en expertise richt zich vooral op educatieve uitgaven. Al jaren houd ik mij bezig met vormgeving van produkten voor het primair onderwijs.
In mijn visie komt functie op de eerste plaats en volgt de vorm daarna. De didactiek die door een auteur is ontwikkeld moet zichtbaar worden in de vorm. Als vormgever heb ik een belangrijke taak: het ontwikkelen van een heldere en aansprekende visuele structuur zodat leerlingen en leerkrachten in staat zijn de inhoud te ervaren.
Om tot een vorm te komen, verdiep ik me inhoudelijk in de materie. Daar ligt het uitgangspunt voor de vorm. Ik verzamel gegevens en ik stel in die fase de beeldvorming bewust uit. Als het grondwerk helemaal klopt, kan het huis zich ontwikkelen. 

Voor een aantal producten doe ik ook de beeldresearch. Beelden zijn een belangrijk element in educatieve produkten. Kwalitatief goede beelden nodigen uit, informeren en verbreden je horizon.
Ik adviseer inhoudelijk en schrijf beeldplannen. Ik kies een juiste stijl en uitstraling van het beeldmateriaal passend bij de doelgroep. Voor het leveren van foto’s en illustraties kan ik gebruik maken van een groot persoonlijk netwerk van fotografen en illustratoren.

Ook ontwikkel ik huisstijlen voor bedrijven. Ik vind het een fijne uitdaging om dat waar een bedrijf voor staat te vangen in een beeldmerk. De essentie te verbeelden. Hierbij hanteer ik graag de visie “Less is more”. Hoe minder franje hoe beter.

Soms zijn er opdrachtgevers die al precies weten hoe iets eruit moet zien. Dat is mooi. Maar graag onderzoek ik in een gesprek met de opdrachtgever of de bedachte vorm inderdaad de juiste is. Ik wil tot de kern komen en stel kritische vragen.
Er was eens een opdrachtgever die mij benaderde voor de huisstijl voor haar nog op te richten bedrijf. Na ons gesprek bleek dat het fundament van het bedrijf nog niet stevig genoeg was. Na een half jaar, waarin ik tussendoor optrad als sparring partner, keerde zij terug. Met een andere bedrijfsnaam en een duidelijke visie over het nieuwe bedriijf. De huisstijl was toen snel in vorm.

Voor de produktie van drukwerk en het bouwen van websites werk ik samen met specialisten op dat terrein.