Portfolio

T!pgevers
T!pgevers
T!pgevers

T!pgevers

Het bordspel T!pgevers is ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs en heeft als doel een schoolteam te helpen om lastige casussen te bespreken. In spelvorm worden ‘zware’ onderwerpen binnen de school (bestuur, kinderen, ouders) besproken.

Voor dit spel verzorgde ik de vormgeving en opmaak van het bord, de speelkaarten en de doos.

Opdrachtgever

CED-Groep