Over mijOp 18 juni 1964 werd ik geboren in Schiedam. Tekenen en dingen knutselen deed ik het liefst. En ik wilde blijkbaar mijn kennis overbrengen, want toen ik als 8-jarige had leren rekenen, maakte ik rekenboekjes voor andere kinderen. Die verkocht ik dan voor 5 cent. Ik kan me niet herinneren of mijn handeltje goed liep, maar ik had er wel plezier in.

Na de middelbare school volgde ik in Delft de lerarenopleiding waar ik mijn 2e graads bevoegdheid tekenen en handvaardigheid haalde. Het lesgeven tijdens de stages paste me goed en ik ben in Tilburg verder gegaan om mijn 1e graads tekenen te halen. Om verschillende redenen beviel die opleiding me slecht, maar ik raakte wel geïnspireerd door een leraar die typografie gaf. Ik stopte in Tilburg en ging grafische vormgeving op de academie in Rotterdam doen. Tijdens deze studie kreeg ik een baan bij een educatieve uitgeverij als vormgever en beeldredacteur. In dit werk kwamen onderwijs en vormgeving mooi samen.

Sinds 1993 werk ik als zelfstandig grafisch vormgever en houd me vooral bezig met educatieve projecten en huisstijlen. (Zo maakte ik in 2008 de vormgeving voor een rekenmethode. De rekenboekjes van vroeger, maar nu echt.) Mijn bestaan als ZZP-er bevalt me heel goed. Ik kom in contact met verschillende opdrachtgevers en voel me betrokken bij en verantwoordelijk voor het produkt. Ik kan zelf mijn werktijden bepalen en daardoor de juiste balans vinden tussen ontwerpen en mijn creativiteit voeden en opladen.

Wel mis ik soms collega’s. Gelukkig werk ik regelmatig aan projecten waar allerlei mensen bij betrokken zijn, zoals uitgevers, editors, auteurs en productiebegeleiders. En soms ook illustratoren en fotografen, met wie ik door de jaren heen een uitgebreid en persoonlijk netwerk heb opgebouwd. Een aantal mensen zijn zo vriendelijk iets te zeggen over de samenwerking met mij: 

Eija Stevenhagen, designspecialist:
“In de 20 jaar dat Astrid als freelancer opdrachten voor mij uitvoert heeft zij mij geen enkele keer teleurgesteld. Zij is in al die jaren dezelfde gebleven: betrokken, betrouwbaar, eerlijk, constructief en creatief. Astrid brengt haar creativiteit en gedegen vakkennis op een plezierige wijze in, en is flexibel bij veranderende omstandigheden. Als ik met Astrid werk weet ik altijd dat het goed komt. Voor mij is het een feest om met haar te werken!”

Barbara Sjoerdsma, uitgever:
“Astrid is al jaren onze vaste vormgever voor de informatieve boekseries Mini informatie en Kijkdoos. Deze boekjes zijn voor groep 1 t/m 5 van het basisonderwijs. Voor deze kinderen is informatie-overdracht in beeld net zo belangrijk als in tekst. Astrid zorgt ervoor dat de boekjes aantrekkelijk zijn en dat de informatie-overdracht in vorm en beeld optimaal is. Ze weet daar altijd de juiste keuzes in te maken en bepaalt daarmee in grote mate de kwaliteit van de series. En dat al jarenlang met enthousiasme, professionaliteit en betrouwbaarheid.”

Gerard Schoonderwoerd, uitgever:
“Astrid is een vormgever met veel ervaring op het gebied van het basisonderwijs. Voor Noordhoff ontwierp zij de vormgeving van Timboektoe, een methode voor technisch lezen, tot volle tevredenheid van de design specialist en mijzelf, als uitgever van deze methode.”

Peter Groenendaal, procesbegeleider:
“Ik werk al jaren naar volle tevredenheid bij Noordhoff Uitgevers met Astrid samen aan 2 series informatieboekjes voor het basisonderwijs. Ze is een frisse combinatie van ervaring en creativiteit en is daarbij uiterst leverbetrouwbaar. Ze heeft me in al die jaren nog nooit laten zitten. Wat ze voor mij doet is een gecombineerde klus van vormgeving, beeldverwerving en opmaak. Door haar gedegen kennis van grafische toepassingen is wat zij bedenkt ook daadwerkelijk realiseerbaar tot definitief product, een kwaliteit die niet alle vormgevers is gegeven.”

Anita de Klein, procesbegeleider:
“De vormgeving van de gehele leesmethode Timboektoe van Noordhoff Uitgevers is door Astrid ontworpen. Het betreft leesboeken, werkboeken, handleidingen, kaartensets en additioneel materiaal voor technisch lezen in de basisonderwijsgroepen 4 tot en met 8.
Astrid heeft zeer goed inzicht in de doelgroepen en dat vertaalt zij naar een aantrekkelijke vormentaal, kleurgebruik en een illustratiegraad die past bij het niveau van de lezers.
Als opdrachtgever is het bijzonder plezierig met zo’n vakvrouw te werken. De communicatie is helder en er is onderling een goed begrip voor elkaars behoeften. Zelfs voor brutale of onmogelijke vragen is er altijd een oplossing te vinden.
En dit zijn niet louter en alleen maar lovende woorden; het is de ervaring van een jarenlange samenwerking.”

Floor Huizinga, editor:
“Voor de series De Kijkdoos en Mini Informatie verwerft Astrid de beelden en doet ze de vormgeving van de titels. Ze heeft een groot netwerk van fotografen en illustratoren die ze op de juiste manier bij de juiste titel weet in te zetten: beeldmakers die qua stijl aansluiten bij de doelgroep en de gevraagde informatie goed kunnen weergeven.
Ze zoekt niet slechts wat gevraagd wordt, maar kijkt breder. Daardoor hoeft er in de meeste gevallen niet opnieuw gezocht of verworven te worden en is het bij het bespreken van het beeld op de uitgeverij slechts een kwestie van accorderen.
Indien er om wat voor reden dan ook vertraging optreed bij het verwerven van beeld, communiceert ze tijdig, zodat bekeken kan worden wat de beste oplossing is.
Astrid maakt de boekjes definitief op. Ze bepaalt hoe de informatie het best aangeboden kan worden, bijv. uitleg met verwijslijnen, of juist met nummertjes en de uitleg in een kader; passend bij het beeld en de kopij. De boekjes blijven herkenbaar, maar zijn toch telkens verrassend en aansprekend door een net andere pagina-opmaak of kleurstelling.
Astrid is communicatief, oplossingsgericht, budgetbewust en creatief. De samenwerking met Astrid is prettig, mede vanwege de hoge kwaliteit, de communicatie is open, er is altijd ruimte voor overleg. Ik werk graag met haar.

Tetta van der Vorst, editor:
“De leesmethode Timboektoe is een plaatje!!! Dat kregen we te horen in onze producttest onder leerkrachten van basisscholen. Rapportcijfer: 8,5!
Astrid heeft op verschillende moment hieraan meegewerkt:
Vormgeving: de methode heeft een kindvriendelijke uitstraling
Opmaak: ze heeft de opmaak verzorgd voor 30 prachtige leesboekjes en ze heeft alle werkboekpagina’s vormgegeven.
Inhoudelijk: ze heeft ingewikkelde schema’s uit de handleiding duidelijk vormgegeven.
Marketing: ze heeft een prima Wegwijzer gemaakt: een marketing document over de methode.
Haar bijdrage is altijd creatief en verrassend. Ze vertaalt theorie en lastige wensen in duidelijke schema’s en mooie opmaak. Ze heeft geduld, werkt snel, houdt zich aan deadlines en blijft altijd positief. Kortom: een contactpersoon om te koesteren.”

Marian van Gog, auteur:
“Astrid en ik kennen elkaar (o.a.) van de Kijkdoos-serie (informatieve boekjes voor jonge kinderen) en Examenwijzer (voorbereiding op het schriftelijk verkeersexamen) van Noordhoff Uitgevers. Zij verwerft de beelden bij mijn/onze teksten. Dat weet zij altijd op verrasssende wijze te doen, zodat de llustraties de tekst niet alleen aanvullen, maar ook versterken.
Haar vormgeving sluit daar naadloos op aan. Als vormgeefster weet zij doelmatigheid en artisticiteit perfect te combineren, waarbij zij de doelgroep nooit uit het oog verliest. Zij heeft oog voor elk detail, is kritisch en komt altijd met creatieve oplossingen.
Fijn om met iemand te werken die zo flexibel is en open staat voor overleg.
Elke samenwerking met haar geeft een positieve impuls.”

Melissa van der Beek, tekstschrijver:
“Astrid en ik hebben samengewerkt aan het jubileumboek van Stichting Kind en Groei. Astrid leeft zich in in de klant en vraagt door om het doel helder te krijgen. Hierdoor passen haar ontwerpen zo goed bij de klant. Ik heb haar gevraagd ook mijn huisstijl te ontwerpen en iedere dag word ik vrolijk van mijn logo. Het is eenvoudig en duidelijk, precies zoals ik graag wilde.”

Peter Smith, fotograaf:
“Samen met Astrid heb ik nu reeds meerdere boekjes voor Noordhoff gerealiseerd, waarbij zij de vormgeving en productie deed en ik het fotografisch beeld verzorgde.
Behalve dat het leuke projecten zijn, is het ook leuk om met Astrid hieraan te werken; ze zorgt altijd voor een duidelijke opdrachtstelling, je kan goed met haar overleggen en als blijkt dat er geen ijzer met handen te breken valt, weet zij wel een betonschaar te vinden.”

Sabine Joosten, fotograaf:
“Astrid wil graag mooie dingen maken en dat wil ze niet alleen. De samenwerking met haar is altijd gelijkwaardig, correct maar ook reeel. Sommige ontwerpers willen hun eigen ‘artistieke’ smaak overbrengen op degene met wie ze samenwerken. Dat heeft zij niet er is ruimte voor de ander en dat siert haar. Ze houdt het proces wel in de gaten, en dat moet ook. Astrid haalt het goede uit mij naar boven waardoor ik me extra inzet. Voor haar, maar natuurlijk ook voor het prachtige eindresultaat.”

Ingo Gotz, fotograaf:
“Astrid en ik hebben vaak samengewerkt aan de ‘informatie boekjes’ van Noordhoff. Astrid is, naast een kundig vormgever met oog voor detail, een warm mens waar het prettig mee samenwerken is.”

Frank Broekhuizen, fotograaf:
“Met Astrid is het fijn samenwerken. Buiten dat het een aardig persoon is, betekent zij voor mijn bedrijf een stabiele en betrouwbare factor in deze hectische wereld. Ondanks overnamen en veranderingen in bedrijven, blijf ik al vele jaren met Astrid prettig samenwerken.”

Anky Spoelstra, illustrator:
“Astrid levert altijd duidelijke gatenproeven met een heldere omschrijving van de opdracht. Het is prettig met haar te overleggen wat er mogelijk is en wat niet.
De kleurstellingen van haar ontwerp sluiten altijd mooi aan op de kleuren van mijn tekeningen. Bij eventuele correcties denkt Astrid mee in het zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing.
Ik word altijd blij als ik het uiteindelijke resultaat zie, mooie boekjes waarbij de vormgeving en de plaatjes in harmonie zijn.”

Juliette de Wit, illustrator:
“Voor Astrid heb ik inmiddels al vele Mini informatieboekjes en Kijkdoosboeken geïllustreerd, en nog altijd weet zij mij direct enthousiast te maken. De briefings die zij stuurt zien er goedverzorgd uit, het is altijd duidelijk wat er gebeuren moet. Haar manier van communiceren is efficiënt maar ook hartelijk, ook is het fijn dat zij snel is met reageren zodat het werk niet stagneert.
Ik werk graag met een goed vakvrouw als Astrid van der Neut.”

Hester van de Grift, illustrator:
“Het is altijd leuk om door Astrid gebeld te worden voor een klus (en dat zeggen meer collegas!) Astrid brieft heel secuur door, plant goed, ziet niets over het hoofd en denkt altijd mee. En het resultaat, het drukwerk is altijd goed en verzorgd. Kortom een opdrachtgever waar ik graag mijn best voor doe.”

Dolf Houtman, tuin- en landschaparchitect:
“Astrid heeft voor zowel HollandsZwartBont als voor BuitenGewoon de huisstijl en de website ontworpen. Wat ik waardevol aan de samenwerking met Astrid vind is dat ze: bijzonder goed luistert en op de juiste manier invoelt wat er gevraagd wordt. Daarnaast heeft ze veel geduld en blijft er gedurende het proces ruimte om alternatieven af te wegen.”